Society founded in Menorca in 1989

(0034)  971 372 356

Privacy Policy

Política de protecció de dades:

Mascaró Morera S.L., en compliment de l’ establert a la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sa normativa de desenvolupament, lis informa de que les dades personals facilitades, son emmagatzemades a un fitxer de dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de l’agència de Protecció de Dades, titularitat de Mascaró Morera S.L., que en cap cas seran cedits o comunicats a terceres empreses.

El emmagatzematge de les dades personals es realitza amb la finalitat exclusiva de mantenir-li informat sobre la promoció en la que es troba interessat, així com el seguiment comercial i la finalitat estadística.

Mascaró Morera S.L., te implantades totes les mesures de seguritat exigides pel RD. 994/99, amb la finalitat de garantir la confidencialitat absoluta del emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats.

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades personals mediant comunicació escrita a:

Avgda. d’es Progrés, Parcela 26
Polígon Industrial la Trotxa
07730 Alaior (Menorca) - Illes Balears
Telf. (+34) 971 372 356
Fax (+34) 971 371 004

E-mail: info@mascaromorera.com